AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Aansprakelijkheidsrecht Eerdmans Advocatuur

In Nederland geldt het uitgangspunt: iedereen draagt zijn eigen schade tenzij iemand anders daarvoor aansprakelijk is.

De automobilist die geen voorrang geeft, de contractant die het contract niet naleeft, de producent die een levensgevaarlijk product op de markt brengt, de chirurg die een ingreep foutief uitvoert, de bouwer die een constructiefout maakt en de werkgever die geen informatie geeft over een gevaarlijke machine; zij allen kunnen aansprakelijk zijn als er schade optreedt.

Bij dit rechtsgebied draait het vooral om de vraag; is er een norm overtreden en zo ja is dat dan toerekenbaar? Het is dit rechtsgebied waar Eerdmans Advocatuur in gespecialiseerd is.

© EERDMANS ADVOCATUUR 2012 - | ONTWERP : WWW.BLUEROBIN.NL | TECHNISCHE REALISATIE : WWW.TAMARIN.NL